GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

Müşteri  talepleri  doğrultusunda,  ihracat,  ithalat  ve  transit  gümrük  işlemlerini  deneyim  ve  tecrübeleri  doğrultusunda  hem  yardımcı  olabilmekte  hem  de  gümrüklerle  direkt  olarak  bağlantı  kurarak  işlemleri  yapabilmektedir.